Τομείς δραστηριότητας

Το Δικηγορικό Γραφείο Φιλιππάκη αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν τους σημαντικότερους κλάδους του δικαίου.

Κάθε υπόθεση είτε αφορά δίκαιο συμβάσεων και αποζημιώσεων, δίκαιο των ακινήτων, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, είτε δίκαιο επιχειρήσεων, τραπεζικό δίκαιο και ποινικό δίκαιο είναι μοναδική για το Γραφείο μας και διεξάγεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και αφοσίωση.