Με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, το Δικηγορικό Γραφείο Φιλιππάκη, ήδη από το έτος 1983, προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του.

Από την παροχή νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων, μέχρι την διεκπεραίωση εξωδικαστικών και δικαστικών υποθέσεων, κύριος στόχος του Γραφείου μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με σκοπό την πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση για τον πελάτη.

Το Γραφείο μας διατηρεί ένα δίκτυο άξιων συνεργατών για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Κρήτη.